Varig læring for deg og din bedrift

Lytte bidrar til at hele organisasjonen presterer bedre på jobb, ett råd av gangen. 

Har inspirert ansatte i disse selskapene

Gjør det lett å bygge riktig kompetanse.

Skal man imøtekomme omveltningene i bedriften og forventningene om å prestere bedre må man vite hvordan. Lytte består av utprøvde råd som er enkle ta ut i praksis.

Litt. Ofte.

For å komme i form hjelper det ikke med én tung treningsøkt i måneden. Varig effekt krever kontinuitet. Derfor sender Lytte korte råd tre morgener i uken.

Gode råd med dokumentert effekt.

Rådene gis av Norges fremste utviklingscoach, Ann Elin Moen, og er bygget på over 20 års erfaring med utvikling av bedrifter og enkeltpersoner i Norge og internasjonalt.

Kompetansebyggende programmer

Start med det programmet hvor skoen trykker mest. 

Selvledelse

Arbeidspress, høyt tempo, lange dager, hyppige endringer  og stress gjør at mange jobber hardere enn nødvendig. Du betaler en pris du ikke liker på sikt.

Dette programmet lærer deg god selvledelse som gjør det lettere å prioritere egne ressurser på en smart måte. Du blir bevisst gode vaner og motiveres til å ta dem i bruk. Slik sørger du lettere for at egne behov er tatt vare på. Har du det bra, gjør du det bra.

Antall råd
34 råd
Antall uker
12 uker
Pris per lytter
kr 299,-
Kom i gang med Selvledelse

Kommunikasjon og samspill

Dårlig stemning, utydelig kommunikasjon, ineffektive møter, silotekning og mangel på personlig oppmerksomhet gjør at ting tar lengre tid og resultatene uteblir.

Dette programmet gir deg verktøy for å snakke slik at du får andre med deg. Du vil lære hvordan sette grenser for utenomsnakk og ha færre møter. Din bevissthet for hvordan få frem det beste i andre vil også øke. Når alle har det bra, får dere til mer.

Antall råd
46 råd
Antall uker
16 uker

Ann Elin Moen,
Lytte founder og CEO

Historien bak

Da jeg gikk fra jus og ledelse til coaching for to tiår siden, var mye nytt og ukjent for meg. Ethvert oppdrag var unikt og verdien jeg skapte forskjellig. Jeg jobbet hardt for å forstå hvilke råd og konkrete verktøy som best løste problemene kundene mine hadde. Nå ser jeg at det er noen få, større problemer som gjentas og som best løses på samme måte.

Jeg har teamet opp med Railway og Asteroid for å finne en løsning hvor jeg gir mange flere på samme tid tilgang til rådene mine - råd som i dag kun er forbeholdt en håndfull ledere og grupper. Ved å ta i bruk enkel teknologi kan jeg hjelpe flere til å prestere bedre på jobb sammen med andre til en overkommelig pris.

Jeg har nedlagt mange timer i å samle og videreformidle mine beste råd gjennom Lytte. Jeg håper du finner mye læring i problemene jeg synliggjør og at rådene jeg kommer med er nyttige for deg og din bedrift. 

Har du lyst til å prøve Lytte?

Motta gratis råd via SMS i én uke ved å registrere deg under.

Takk for at du vil prøve Lytte!

Du vil snart snart motta ditt første råd.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

En ny form for egenutvikling

Priser per bruker

Standard

Click to select which is the white box that this paragraph you're reading is currently inside of. 

Utvalgt

Now that is selected, press the up arrow on your keyboard, selecting the parent element: 

Ekslusivt

With selected, click the icon shown above in the Layout > Flex Layout styles panel.

Tre morgener i uken mottar ansatte et lydspor på ca halvannet minutt

Skal du komme i bedre form holder det ikke med en intens treningshelg en gang i måneden. Fremgangen kommer når du trener litt, ofte. Det samme gjelder i organisasjonsutvikling. Med Lytte blir utvikling en naturlig del av hverdagen.

Fellesskapet styrkes når alle lytter til det samme og til samme tid

Gode diskusjoner er avhengige av felles referanser, enten det gjelder gårsdagens Farmen-episode, nyhetsbildet eller en opplevelse du vil dele. Lytte starter diskusjoner som engasjerer.

Målrettet endring drives med utvalgte eller skreddersydde temaer

Selv om det finnes flere liknende kultur utfordringer trykker skoen på forskjellige steder. Og til forskjellige tider. Lytte finner riktig innhold og vinkling på temaene slik at lydsporene treffer der skoen trykker mest.